Làm cách nào để xóa 'dấu cộng' trên trục giá bên phải?

Hiện tại không thể loại bỏ nút dấu cộng.