Tôi không có khối lượng trên khung thời gian Daily cho các mã Forex từ ICE

Nhà cung cấp của chúng tôi chỉ cung cấp khối lượng cho các biểu đồ trong ngày từ ICE (khung thời gian thấp hơn 1 ngày). Vui lòng thử sử dụng các ký hiệu Forex từ FXCM hoặc OANDA có khối lượng cho tất cả các khung thời gian.