CBOE:VIX bị trì hoãn

Hiện tại TradingView không có dữ liệu thời gian thực cho CBOE: VIX. Thay vào đó, bạn có thể thử sử dụng mã CFD TVC: VIX. Dữ liệu này được cung cấp bởi TradingView, nó miễn phí và cập nhật theo thời gian thực.