Tôi muốn hạ cấp gọi đăng ký hiện tai của mình

Nếu bạn muốn hạ cấp gói hiện tại của mình, bạn có thể chọn gói mới trên trang báo giá. Nó sẽ được kích hoạt khi hết hạn đăng ký hiện tại của bạn và bạn sẽ bị tính phí tương ứng.


Xin lưu ý, bạn chỉ có thể đặt gói đã hạ cấp cho cùng thời hạn thanh toán. Các thay đổi hàng năm - hàng tháng không thể được xử lý tự động. Nếu bạn cũng muốn hạ cấp chu kỳ thanh toán của mình, bạn nên tắt tính năng tự động gia hạn đăng ký hàng năm hiện tại của mình, đợi nó hết hạn và đăng ký hàng tháng sau đó.