Giá trị biểu đồ thanh không chính xác

Trên đường viền của Thanh dày trên biểu đồ, bạn có thể tìm thấy giá không tương ứng với giá trị OHLC của thanh giá hiện tại. Lý do của hành vi như vậy là sự biến dạng của chiều cao thanh vì chiều rộng của nó. Trên ảnh chụp màn hình, bạn có thể thấy một mũi tên màu xanh hiển thị Appl, thanh D được vẽ là Thanh mỏng và mũi tên màu đỏ đang hiển thị đường viền của Appl, thanh D được vẽ là Thanh dày.