Biểu đồ Kagi

Định nghĩa

Biểu đồ Kagi là loại biểu đồ cụ thể bao gồm các đường thẳng đứng (màu xanh lục cho hướng lên và màu đỏ cho hướng xuống) và các đường ngang nhỏ kết nối các đường thẳng đứng. Tương tự như Biểu đồ Renko, Biểu đồ Kagi không tính đến thời gian. Các khoảng thời gian hoàn toàn bị bỏ qua một bên vì Biểu đồ Kagi chỉ xem xét hành động giá. Từ Kagi có nguồn gốc từ nghệ thuật khắc gỗ của Nhật Bản. Kagi hoặc Key là một thanh dẫn hình chữ L được sử dụng để căn chỉnh giấy cho phù hợp để in. Do đó, Biểu đồ Kagi đôi khi còn được gọi là Biểu đồ Key. Tiền đề của Biểu đồ Kagi khá đơn giản. Về cơ bản, từ điểm bắt đầu (thường là giá đóng cửa đầu tiên), các đường được vẽ chỉ dựa trên hành động giá. Đường Lên (còn gọi là đường dương) được hình thành trong xu hướng tăng, trong khi Đường Xuống (đường âm) được hình thành trong xu hướng giảm.

Nếu giá tiếp tục di chuyển theo hướng hiện tại, đường lên hoặc đường xuống hiện tại sẽ tiếp tục. Sau khi giá đảo ngược đủ (giá trị đảo ngược cần thiết do nhà giao dịch đặt ra), một đường nằm ngang được vẽ và sau đó một đường được vẽ theo hướng ngược lại của đường trước đó, dừng ở giá đóng cửa mới.

Các loại đường

Có thể vẽ năm loại đường khác nhau trong Biểu đồ Kagi.

  1. Đường Lên (Đường Dương) — Hình thành trong xu hướng tăng.
  2. Đường xuống (Đường âm) — Hình thành trong xu hướng giảm.
  3. Đường Tăng Dự kiến — Trong khung thời gian trong ngày, đường tăng tiềm năng sẽ hình thành dựa trên giá hiện tại (trước khi chốt giá đóng cửa thực tế).
  4. Đường Xuống Dự kiến — Trong khung thời gian trong ngày, đường xuống tiềm năng sẽ hình thành dựa trên giá hiện tại (trước khi chốt giá đóng cửa thực tế).
  5. Đường Ngang — Các đường được vẽ khi có đường thay đổi hướng. Khi đường lên thay đổi thành đường xuống, đường nằm ngang được coi là vai. Khi đường xuống thay đổi thành đường lên, đường nằm ngang được gọi là eo.

Phương pháp tính toán đường

Biểu đồ Kagi của TradingView sử dụng các giá trị tuyệt đối để xác định các đường đảo chiều. Chuyển động giá theo hướng ngược lại với đường hiện tại, vượt quá giá trị đảo ngược do người dùng xác định, sẽ khiến vai ngang hoặc eo hình thành cùng với đường mới. Ưu điểm của việc sử dụng các giá trị tuyệt đối là bởi rất đơn giản và dễ dự đoán thời điểm, vị trí các đường mới sẽ hình thành. Nhược điểm là cần thử nghiệm để chọn giá trị đảo ngược chính xác cho một công cụ cụ thể.

Công dụng của Biểu đồ Kagi

Biểu đồ Kagi là lựa chọn lập biểu đồ phổ biến vì dễ diễn giải. Biểu đồ Kagi hoàn toàn không tính đến các khoảng thời gian, nên có cách loại bỏ độ nhiễu ồn liên quan. Khi biến động giá là biến duy nhất quan trọng, việc tạo ra các đường mới trở nên quan trọng. Biến động giá thường cần phải đủ lớn để dẫn đến thay đổi đường và do đó phải luôn lưu ý biến động giá. Do đó, có thể bỏ qua các biến thể giá nhỏ, tự nhiên xảy ra tự nhiên theo thời gian. Các ứng dụng phổ biến, hàng ngày cho Biểu đồ Kagi là tín hiệu giao dịch đảo ngược đường cơ bản, khám phá hỗ trợ và kháng cự cũng mô hình đảo ngược dựa trên trình tự.

Đảo chiều Đường lên/Đường xuống — Steve Nison, người đã khiến mọi người biết đến Biểu đồ Kagi, đưa ra cách giải thích cơ bản nhất về các biểu đồ. Rất đơn giản, mua theo dương, bán theo âm. Về cơ bản, mua ngược lại với đường lên và bán ngược lại với đường xuống.

Hỗ trợ và kháng cự — Thông thường, Biểu đồ Kagi tiết lộ các vùng hỗ trợ và kháng cự.

Chính Nison đã đề xuất một tín hiệu giao dịch, đòi hỏi phải chờ đợi một chuỗi gồm chín vai hoặc eo (hầu như) liên tiếp. Sau đó, các nhà giao dịch nên tìm kiếm cơ hội đảo chiều sau khi vẽ ra vai hoặc eo thứ chín.

Các tuỳ chọn Biểu đồ Kagi trên TradingView

Thanh lên — thay đổi màu sắc và đường viền của Thanh lên.

Thanh Xuống — thay đổi màu sắc và đường viền của Thanh Xuống.

Thanh Dự kiến lên — thay đổi màu sắc và đường viền của Thanh dự kiến lên.

Thanh Dự kiến xuống — thay đổi màu sắc và đường viền của Thanh dự kiến xuống.

Giá trị Đảo chiều - giá trị này quy định kích cỡ của bước di chuyển cần thiết để vẽ đường mới theo hướng khác.