Làm cách nào để ẩn/hiển thị một chỉ báo trong ứng dụng Android?

Có hai cách để ẩn hoặc hiển thị lại chỉ báo:

Cách 1. Nhấp vào biểu tượng con mắt trong chú thích chỉ báo:

Cách 2.

  • Mở menu ở góc dưới cùng bên phải (...) ;
  • Cuộn xuống phía dưới;
  • Nhấp vào biểu tượng Cây đối tượng:

  • Chọn chỉ báo cần thiết và thay đổi cài đặt hiển thị chỉ báo đó trong cửa sổ bật lên: