Làm cách nào để ẩn / hiển thị một chỉ báo trong ứng dụng Android?

Có hai cách để ẩn hoặc làm cho chỉ báo hiển thị lại:

1. Nhấp vào biểu tượng con mắt trong chú thích chỉ báo:


2.

Mở bảng vẽ bên trái;

Cuộn nó xuống phía dưới;

Nhấp vào biểu tượng Cây đối tượng:

Thay đổi cài đặt hiển thị trong cửa sổ bật lên:

Bạn có thể chỉnh sửa các công cụ vẽ của mình theo cùng một cách.