Làm cách nào để có phiên bản beta của ứng dụng Android?

Dưới đây là các bước bạn cần hoàn thành để trở thành một trong những người thử nghiệm beta của chúng tôi:

  1. Mở trang ứng dụng TradingView trên GooglePlay;
  2. Cuộn xuống để Tham gia phần beta;

    3. Bấm Tham gia.

Và đây là thứ bạn đang tìm! Bây giờ bạn có thể nhận được bản cập nhật về phiên bản beta mới nhất của ứng dụng.

QUAN TRỌNG: Phiên bản Beta có thể không ổn định. Chúng tôi đánh giá phản hồi của bạn vì nó giúp chúng tôi làm cho sản phẩm tốt hơn. Xin vui lòng gửi email cho chúng tôi đến điện thoại di động-