Giao dịch Forex.com - cách bắt đầu và đặt lệnh

Để bắt đầu giao dịch qua FOREX.com trên TradingView, bạn cần thực hiện các bước sau:

  • đăng nhập vào TradingView với thông tin đăng nhập của bạn;
  • truy cập https://vn.tradingview.com/chart/ và mở Bảng giao dịch;
  • chọn FOREX.com làm nhà môi giới và đăng nhập bằng tài khoản demo hoặc trực tiếp.

Lưu ý quan trọng: Giao dịch qua Forex.com trên TradingView được hỗ trợ cho khách hàng có tài khoản ForexTrader. Tài khoản MT4 có thể đăng nhập nhưng không thể đặt giao dịch (giống như trên Forex.com Tài khoản MT4 có thể đăng nhập vào ForexTrader nhưng không thể giao dịch qua đó).


Nếu bạn chưa có tài khoản với FOREX.com, bạn có thể mở một tài khoản từ đây https://www.forx.com/en-us/open-an-account.

Bạn sẽ thấy 4 tab sau khi đăng nhập - Vị trí, Đơn hàng, Tóm tắt tài khoản và Nhật ký thông báo. Tab Đơn hàng được chia thành nhiều cột hiển thị các trạng thái đơn hàng khác nhau để đơn giản. Một đường màu xám từ mỗi cột hiển thị các giá trị chính từ Tóm tắt tài khoản.


Một menu ở góc trên cùng bên phải của bảng giao dịch cho phép bạn điều chỉnh các thuộc tính giao dịch, ngắt kết nối hoặc chọn một nhà môi giới khác. ID tài khoản và tiền tệ tài khoản của bạn cũng được hiển thị ở đó.


Bạn có thể đặt hàng theo nhiều cách - thông qua bảng giao dịch, menu ngữ cảnh biểu đồ, menu ký hiệu biểu đồ + + hoặc thông qua bảng Mua / Bán nổi.


Sau khi vé đặt hàng được mở, bạn có thể thiết lập mức giá, điểm dừng, điểm dừng và giá trị lợi nhuận của bạn bằng cách sử dụng giá trị pips hoặc giá. Bạn cũng có thể tính toán số tiền trên mạng thủ công hoặc bằng cách sử dụng tỷ lệ rủi ro / phần thưởng và đặt thời lượng đặt hàng.