Độ sâu của thị trường (DOM)

Độ sâu của thị trường là gì?

Độ sâu của thị trường, còn gọi là Sổ Lệnh, là một cửa sổ cho biết có bao nhiêu lệnh mua và bán mở ở các mức giá khác nhau với một cổ phiếu. Giả dụ: giá hiện tại là 1 đô la, DOM sẽ hiển thị có bao nhiêu đơn đặt hàng ở mức 0,90 đô la, 1,05 đô la, v.v ... DOM là công cụ tuyệt vời để xem mức cung và cầu ở đâu.

Làm cách nào để mở DOM?

  • Kết nối với tài khoản sàn giao dịch có hỗ trợ dữ liệu Cấp 2 (TradeStation, CQG, AMP, Tradovate, iBroker, HitBTC hoặc Alor)
  • Nhấp vào nút DOM ở thanh công cụ bên phải của biểu đồ
  • DOM cho cổ phiếu hiện tại sẽ mở
    • Nếu trống, thì mã giao dịch bạn đang xem không thể được giao dịch thông qua sàn giao dịch này.

Giải thích các bộ phận của cửa sổ DOM

Các ô [2] để đặt lệnh

Giá thầu [4]/Giá bán [11] Khối lượng

Lãi/Lỗ [12] cho tất cả các vị trí mở. Bạn có thể nhấp vào đây để thay đổi chế độ xem - money/pips/%

Quy mô vị thế [13]

Dữ liệu nào được sử dụng cho DOM?

Dữ liệu được truyền trực tiếp từ sàn giao dịch. Dữ liệu trong DOM và biểu đồ có thể hơi khác nhau do các nguồn dữ liệu khác nhau được sử dụng.

Theo mặc định, dữ liệu được hiển thị ở định dạng bán tĩnh. Điều này có nghĩa là các hàng giá được cố định trong khi giá di chuyển trong phạm vi hiển thị. Nếu giá di chuyển lên trên hoặc dưới phạm vi có thể nhìn thấy, nó đã hồi phục sau 5 giây. Đồng hồ bấm giờ 5 giây là biểu tượng ở giữa và bạn có thể lấy lại giá hiện tại ngay lập tức bằng cách nhấp vào nó.

Đặt và thay đổi lệnh

Để đặt lệnh thị trường chỉ cần nhấp vào Mua thị trường hoặc Bán thị trường. Con số này cho biết có bao nhiêu chứng khoán sẽ được mua hoặc bán, bạn quy định con số này ở đầu cửa sổ DOM [1]. Số liệu này cũng đồng bộ với bảng giao dịch thả nổi.

Bạn có thể đặt lệnh ở một mức giá cụ thể Mua - nhấp vào ô ở mức giá bạn muốn ở cột bên trái, hay bán - ở bên phải.

Nếu bạn muốn đặt lệnh giới hạn, chỉ cần nhấp vào ô bên cạnh mức giá mong muốn. Nếu bạn muốn đặt lệnh dừng, hãy giữ nút CTRL trên bàn phím và nhấp vào ô bạn muốn.

Bạn có thể sử dụng menu chuột phải để đặt hàng:

Theo mặc định, một hộp thoại Xác nhận bật lên. Bạn có thể tắt hộp thoại này trong phần cài đặt.

Cách thay đổi lệnh

1. Nhấp vào thẻ có số bên cạnh DOM - đây là thẻ lệnh của bạn. Sau đó, bạn có thể thay đổi mọi cài đặt bạn muốn rồi nhấp vào MODIFY.

2. Nhấp và kéo thẻ đặt lệnh đến một mức giá khác. Hộp thoại tương tự sẽ bật mở.

Màu sắc đánh dấu và ý nghĩa

Lệnh "Giới hạn Mua" và "Giới hạn Bán" đang thực hiện có màu xanh.

 Lệnh "Dừng Mua" và  "Dừng Bán" đang thực hiện có màu đỏ.

Lệnh "Mua Giới hạn Dừng" và "Bán Giới hạn Dừng" đang thực hiện màu vàng. Mức giới hạn của các lệnh này có màu đậm hơn và mức Dừng có màu rực rỡ hơn.


Hủy lệnh

  • Để chỉ hủy một lệnh, nhấp vào X bên cạnh nhãn của lệnh đó.
  • Để hủy tất cả các lệnh mua, nhấp vào X bên dưới cột mua màu xanh bên trái [5].
  • Để hủy tất cả các lệnh bán, nhấp vào X bên dưới cột bán đỏ ở bên phải [9].
  • Để hủy tất cả các lệnh, nhấp vào CXL ALL ở dưới cùng của cửa sổ DOM [6].

Vị thế và điều bạn có thể làm với vị thế

Nếu đang ở một vị thế trên mã giao dịch này (bạn đã mua hoặc bán một số), quy mô vị thế [13] của bạn sẽ được hiển thị dưới dạng số ở đầu DOM. Nếu bạn mua (ở vị thế mua), hộp sẽ có màu xanh còn nếu bạn bán (ở vị thế bán) thì hộp sẽ có màu đỏ.

Vị thế mua (bạn đang hy vọng giá sẽ tăng!)

Vị thế bán (bạn đang hy vọng giá sẽ đi xuống!)

Để đóng hoặc đảo ngược vị thế, sử dụng các nút Flatten [8] hoặc Reverse ở dưới cùng của DOM.