Mô Hình Tam Giác


Ứng dụngSử dụng công cụ vẽ đơn giản để vẽ các hình tam giác trên biểu đồ. Thường được sử dụng để làm nổi bật các khu vực quan tâm. Thậm chí có thể sử dụng mô hình tam giác để làm nổi bật các mẫu biểu đồ cổ điển.KiểuTrong hộp thoại thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi hình thức của hình tam giác được vẽ:
Đường viềnBạn có thể thay đổi màu sắc cũng như độ dày của đường viền.NềnBật/tắt khả năng hiển thị nền cho hình tam giác. Bạn có thể thay đổi màu nền và mức độ mờ.Tọa độTrong hộp thoại thuộc tính Tọa Độ, bạn có thể đặt chính xác vị trí ba điểm của tam giác trên thang giá (bằng cách đặt giá) và trục thời gian (bằng cách đặt số thanh):
Giá 1Cho phép định vị chính xác điểm đầu tiên của tam giác (Giá 1) bằng cách sử dụng số thanh và giá.Giá 2Cho phép đặt chính xác điểm thứ hai của tam giác (Giá 2) bằng cách sử dụng số thanh và giá.Giá 3Cho phép đặt chính xác điểm thứ ba của tam giác (Giá 3) bằng cách sử dụng số thanh và giá.Nhãn trên thang thời gian và giá cho phép xem vị trí của từng điểm.Khả năng hiển thịTrong hộp thoại thuộc tính Khả Năng Hiển Thị, bạn có thể bật/tắt công cụ mô hình tam giác hiển thị trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau: