Phạm Vi Giá

Ứng dụng

Công cụ này cho phép người dùng đặt các điểm theo chiều dọc trên hai giá khác nhau. Sau đó, một hộp bóng mờ sẽ xuất hiện giữa các điểm đã chọn hiển thị phạm vi giá. Văn bản cũng sẽ xuất hiện dọc theo hộp, hiển thị tổng quy mô của giá di chuyển theo giá cổ phiếu thực tế, tỷ lệ phần trăm và số pip (tick).

Kiểu

Trong hộp thoại Thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi giao diện của công cụ vẽ phạm vi giá:

ĐƯỜNG KẺ

Đặt màu, độ dày và mức độ mờ của các dòng trên cùng và dưới cùng của một phạm vi giá.

NỀN

Bật/tắt việc hiển thị, màu sắc và độ mờ của khoảng cách giữa các dòng.
 

NHÃN

Đặt màu, độ mờ, loại phông chữ và kích thước của văn bản trên nhãn.

NỀN NHÃN

Bật/tắt việc hiển thị, màu sắc và độ mờ của nền nhãn.
 

MỞ RỘNG TRÁI/MỞ RỘNG PHẢI

Sử dụng các hộp kiểm này để mở rộng phạm vi giá vẽ theo chiều ngang qua tất cả các biểu đồ.
 

Tọa độ

Trong hộp thoại thuộc tính Tọa độ, bạn có thể đặt chính xác vị trí của các điểm phạm vi giá trên thang giá (bằng cách đặt giá) và trục thời gian (bằng cách đặt số thanh):

GIÁ 1

Cho phép định vị chính xác điểm đầu tiên của tia (Giá 1) bằng cách sử dụng giá trị giá và số thanh.
 

GIÁ 2

Cho phép định vị chính xác điểm thứ hai của tia (Giá 2) bằng cách sử dụng giá trị giá và số thanh.

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật/tắt công cụ Phạm Vi Giá hiển thị trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau: