Vị Thế Mua

Ứng dụngCông cụ Vị thế mua cho phép người dùng thiết lập một điểm vào lệnh và đảm nhận một vị thế mua từ điểm đó. Mở rộng trên và dưới mức giá đó sẽ là hai hộp; màu xanh lá cây cho vùng lợi nhuận và màu đỏ cho vùng thua lỗ. Người dùng có thể điều chỉnh cả hai vùng theo cách thủ công để thay đổi tỷ lệ rủi ro/phần thưởng.

Kiểu

Đường kẻCó thể thay đổi màu sắc và độ dày của đường phân cách các khu vực lãi/lỗ cũng như mục tiêu lãi lỗ.MÀU CẮT LỖĐặt màu cho vùng cắt lỗ.MÀU MỤC TIÊUĐặt màu cho vùng mục tiêu lợi nhuận.VĂN BẢNCó thể chọn màu văn bản cũng như loại và kích thước phông chữ.Tọa độ
MỨC LỢI NHUẬNCó thể nhập thủ công mức mục tiêu lợi nhuận mong muốn bằng cách sử dụng tick hoặc giá chính xác.GIÁ VÀO LỆNHCho phép đặt điểm vào lệnh cho giao dịch chính xác.MỨC CẮT LỖCó thể tự nhập mức cắt lỗ mong muốn bằng cách sử dụng tick hoặc giá chính xác.Khả năng hiển thị