Phạm Vi Ngày

Ứng dụng

Công cụ này cho phép người dùng đặt các điểm theo chiều ngang trên hai điểm thời gian khác nhau. Khi đó, một hộp bóng mờ sẽ xuất hiện giữa các điểm đã chọn hiển thị phạm vi ngày (hoặc phạm vi thời gian trong các khoảng thời gian trong ngày). Văn bản cũng sẽ xuất hiện dọc theo hộp hiển thị số lượng thanh cũng như thời gian trôi qua trong phạm vi ngày/thời gian.

https://www.tradingview.com/chart/?widget=true&uid=xZHETyoD

Kiểu

Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu. bạn có thể thay đổi giao diện của công cụ vẽ phạm vi ngày:


ĐƯỜNG KẺ

Đặt màu, độ dày và mức độ mờ của các dòng bên trái và bên phải của phạm vi ngày.

NỀN

Bật/tắt khả năng hiển thị, màu sắc và độ mờ của khoảng cách giữa các dòng.

NHÃN

Đặt màu, mức độ mờ, loại phông chữ và kích thước của văn bản trên nhãn.

NỀN CỦA NHÃN

Bật/tắt khả năng hiển thị, màu sắc và độ mờ của nền nhãn.

MỞ RỘNG ĐẦU/MỞ RỘNG ĐÁY

Sử dụng các hộp kiểm này để mở rộng hình vẽ phạm vi ngày theo chiều dọc qua tất cả các biểu đồ.

Tọa độ

Trong hộp thoại thuộc tính Tọa độ, bạn có thể đặt chính xác vị trí của các điểm phạm vi ngày trên thang giá (bằng cách đặt giá) và trục thời gian (bằng cách đặt số thanh):

GIÁ 1

Cho phép định vị chính xác điểm đầu tiên của tia (Giá 1) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

GIÁ 2

Cho phép định vị chính xác điểm thứ hai của tia (Giá 2) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

Khả năng hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính khả năng hiển thị, bạn có thể thay đổi công cụ Phạm vi ngày hiển thị trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau: