Công Cụ Gann Square

Ứng dụng

Gann Square là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật nổi tiếng nhất do WD Gann tạo ra cùng với Gann Fan và Gann Box. Gann Square được coi là nền tảng trong kỹ thuật giao dịch của Gann dựa trên sự đối xứng về thời gian và giá cả. Gann Square là công cụ tiên tiến; để sử dụng đúng cách, người dùng phải có kiến thức cơ bản về lý thuyết Gann và một số kinh nghiệm về biểu đồ. Lưu ý: biểu đồ cần được chia tỷ lệ phù hợp để đảm bảo thị trường có mối quan hệ bình phương. Công cụ này sử dụng Gann Wheel làm cơ sở cho các mẫu giá và thời gian. Công cụ này có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau.

Một cách là bắt đầu tại điểm xoay chính trước đó (thường là điểm cuối của chuỗi 5 sóng cuối cùng) và vẽ sao cho đường 1 X 1 bám sát các vùng hỗ trợ thị trường hiện tại ở mức độ phù hợp. Cách khác là làm nổi bật các dạng hình học có thể dự báo các mức hỗ trợ và kháng cự chính bằng cách tính từ mức thấp nhất mọi thời đại hoặc mức cao nhất mọi thời đại.

Khi làm việc với các hình vẽ Gann, người dùng cần sử dụng tỷ lệ thang phù hợp để một đơn vị giá tương ứng với một đơn vị thời gian.

Cách đơn giản nhất để xác định thang điểm cho thị trường chưa biết là lấy mức chênh lệch giữa các điểm chính: từ trên lên trên và từ dưới lên dưới. Sau đó, chia giá trị thu được cho thời gian mà thị trường dành cho việc di chuyển từ đỉnh lên đỉnh hoặc tương ứng từ đáy xuống đáy.

Kiểu

Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi giao diện và cấu hình của Gann Square:

MỨC, QUẠT, HÌNH VÒNG CUNG

Các hộp kiểm ở bên trái bật/tắt việc hiển thị các đường bổ sung của Gann Square. Bật các hộp kiểm sang bên phải để đặt màu, độ mờ và độ dày của các đường.

SỬ DỤNG MỘT MÀU

Sử dụng trình đơn thả xuống này để chọn một màu cho tất cả các đường và nền của Gann Square.

NỀN

Hộp kiểm này bật/tắt việc hiển thị nền của Gann Square và thanh trượt bên cạnh điều chỉnh độ mờ của nền.

ĐẢO NGƯỢC

Hộp kiểm Reverse xoay hình vẽ xung quanh các điểm chính của hình vẽ (phản chiếu hình vẽ theo đường chéo).

TỶ LỆ GIÁ/ THANH

Khi di chuyển các neo của Gann Square, bạn có thể lưu tỷ lệ các neo. Nhấp vào neo và giữ Shift để lưu. Khi bạn di chuyển neo, tỷ lệ sẽ được lưu tự động.

PHẠM VI VÀ TỶ LỆ

Hộp kiểm này bật/tắt việc hiển thị số liệu Gann Square Measurement (Thời Gian, Phạm Vi Giá và Tỷ lệ) ở các góc của Square. Sử dụng trình đơn thả xuống ở bên phải để đặt phông chữ, kích thước, để in đậm hoặc in nghiêng văn bản này.

Tọa độ

Trong hộp thoại thuộc tính Tọa Độ, bạn có thể đặt chính xác vị trí các điểm cuối Gann Square trên thang giá (bằng cách đặt giá) và thang thời gian (bằng cách đặt số thanh):

GIÁ 1

Cho phép định vị chính xác điểm đầu tiên của Gann Square (Giá 1) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

GIÁ 2

Cho phép đặt chính xác điểm thứ hai của Gann Square (Giá 2) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật/tắt việc hiển thị Gann Square trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau.

Cho phép định cấu hình bản vẽ được hiển thị trên các khung thời gian cụ thể trong ngày và hàng ngày trên biểu đồ. Bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn với mọi khung thời gian.