Công cụ Gann Box

Ứng dụng

WD Gann đã sử dụng các mối quan hệ số và hình học sáng tạo để tạo ra một số công cụ phân tích kỹ thuật giúp phân tích thị trường. Gann Box cùng với Gann FanGann Square là một trong những công cụ mạnh mẽ được sử dụng để đo lường và phát hiện các chu kỳ giá định kỳ. Người dùng có thể đặt thời gian và phạm vi giá cho chu kỳ dự kiến lặp lại. Theo nghĩa này, Gann Box giống như bản đồ chỉ đường cho thị trường để người dùng tìm kiếm mục tiêu. Xin lưu ý: biểu đồ cần được chia tỷ lệ phù hợp để đảm bảo thị trường có mối quan hệ bình phương. Box chia giá và thời gian thành các phân vùng bằng nhau, được gọi là mức giá và thời gian, được rút ra từ một trục chính (thấp hoặc cao).

Khi làm việc với các hình vẽ của Gann, bạn phải sử dụng tỷ lệ thang phù hợp để một đơn vị giá tương ứng với một đơn vị thời gian.

Cách đơn giản nhất để xác định thang điểm cho thị trường chưa biết là lấy chênh lệch giữa các điểm chính: từ trên lên trên và từ dưới lên dưới. Sau đó, cần phải chia giá trị thu được cho thời gian mà thị trường dành cho việc di chuyển từ đỉnh lên đỉnh hoặc tương ứng từ đáy xuống đáy.

Mức giá và thời gian chính xác có thể được người dùng đặt theo chiến lược của họ. Gann Box có thể được áp dụng trên nhiều thị trường khác nhau để dự đoán các mức giá và thời gian chính và có thể được sử dụng có hoặc không có góc độ. Có thể sử dụng Gann Box riêng hoặc kết hợp với các công cụ và kỹ thuật phân tích kỹ thuật khác để tìm ra các giao dịch tốt nhất.

Kiểu

Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi giao diện và cấu hình của Gann Box:

MỨC GIÁ, MỨC THỜI GIAN

Các hộp kiểm ở bên trái giúp bật/tắt khả năng hiển thị các đường kẻ bổ sung của Gann Box. Trình đơn thả xuống ở bên phải của đường kẻ giúp thiết lập màu và độ mờ của các đường kẻ.

GÓC

Sử dụng các tùy chọn Góc để vẽ tất cả các tia góc trong Gann Box.

SỬ DỤNG MỘT MÀU

Sử dụng trình đơn thả xuống để chọn một màu cho tất cả các đường kẻ và nền của Gann Box.

NHÃN

Bật/tắt khả năng hiển thị của các nhãn bên trái, bên phải, trên cùng và dưới cùng với các giá trị cấp độ đường kẻ.

NỀN

Hai thanh trượt điều chỉnh mức độ hiển thị và độ mờ của nền giữa thời gian và mức giá.

ĐẢO NGƯỢC

Nút Đảo Ngược sẽ xoay hình vẽ xung quanh các điểm chính của hình vẽ (phản chiếu hình vẽ theo đường chéo).

Tọa Độ

Trong hộp thoại thuộc tính Tọa Độ, bạn có thể đặt chính xác vị trí của các điểm ban đầu của Gann Box trên thang giá (bằng cách đặt giá) và thang thời gian (bằng cách đặt số thanh):

GIÁ 1

Cho phép đặt chính xác điểm đầu tiên của Gann Box (Giá 1) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

GIÁ 2

Cho phép đặt chính xác điểm thứ hai của Gann Box (Giá 2) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật/tắt việc hiển thị Gann Box trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau.

Cho phép định cấu hình hình vẽ được hiển thị trên các khung thời gian cụ thể trong ngày và hàng ngày trên biểu đồ. Đối với bất kỳ khung thời gian nào, bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn.