Công Cụ Fib Wedge

Fib Wedge là tập hợp các hình vòng cung trải rộng ra khỏi điểm bắt đầu của một xu hướng. Các vòng cung này được đặt trên các mức được hình thành bởi dãy số Fibonacci.

Nói chung, Fib Wedge là một dạng tương tự của Fibo Retracement.

Fib Wedge xác định điểm kết thúc của các mức điều chỉnh và mức hỗ trợ, được vẽ theo chuyển động của xu hướng (hai điểm) và các vòng cung hình nêm để phân tích trực quan biểu đồ.

Hình nêm sẽ dễ xem hơn nếu vẽ các đường viền của hình nêm với lề sao cho giá xấp xỉ ở giữa nêm và đường vòng cung phía trên chạm vào giá điểm cực.

Kiểu

Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi giao diện và cấu hình của Fib Wedge:

ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Hộp kiểm bật/tắt việc hiển thị các đường ở cả hai bên của hình nêm. Trình đơn thả xuống và thanh trượt giúp điều chỉnh màu sắc, độ mờ và độ dày của đường xu hướng.

CÁC MỨC BỔ SUNG

Các hộp kiểm ở bên trái bật/tắt việc hiển thị các hình cung bổ sung của hình nêm. Trình đơn thả xuống và thanh trượt bên cạnh điều chỉnh màu sắc, độ mờ và độ dày của đường mức.

Ngoài ra, có thể nhập tỷ lệ tùy chỉnh cho vị trí của các hình cung.

CÁC MỨC

Hộp kiểm này bật/tắt việc hiển thị văn bản hiển thị các giá trị mức của cung.

NỀN

Bật/tắt việc hiển thị và độ mờ cho nền lấp đầy giữa các cung hình nêm.

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật/tắt việc hiển thị Fib Wedge trên các biểu đồ của các khung thời gian khác nhau.

Cho phép định cấu hình bản vẽ được hiển thị trên các khung thời gian cụ thể trong ngày và hàng ngày trên biểu đồ. Đối với bất kỳ khung thời gian nào, bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn.