Múi Giờ Fib

Ứng dụng

Múi Giờ Fib là công cụ phân tích kỹ thuật bao gồm một loạt các đường thẳng đứng kéo dài dọc theo trục thời gian (ngang).

Các múi giờ Fibonacci chỉ biểu thị các khu vực tiềm năng có tầm quan trọng liên quan đến thời gian. Không liên quan đến giá.

Khoảng thời gian cơ sở được thiết lập bằng cách vẽ một đường xu hướng giữa các mức giá cao nhất hoặc thấp nhất. Sau đó, công cụ Múi Giờ sẽ vẽ một loạt các đường thẳng đứng với các khoảng cách tăng dần.

Tham số Múi Giờ Fibonacci được xác định bởi Chuỗi Fibonacci. Bắt đầu với 0 và 1, mỗi số là tổng của hai số liền trước (1+2=3, 2+3=5, 5+8=13 8+13=21, v.v…).

Chức năng chính của công cụ Múi Giờ Fibonacci là dự báo hoặc đoán trước khả năng đảo chiều dựa trên thời gian trôi qua.

Các con số Fibonacci đầu tiên tạo ra các Múi Giờ Fibonacci tương đối chặt chẽ ở đầu biểu đồ. Do đó, có thể cần phải bỏ qua các múi giờ đầu tiên. Sau các múi giờ đầu tiên, các múi giờ mở rộng nhanh chóng, dành thời gian các múi giờ tuần tự mở ra. Lý thuyết cơ bản đằng sau Múi Giờ Fib là chúng ta có thể tìm thấy các điểm đảo ngược tiềm năng khi xem trước điểm bắt đầu của các múi giờ mới.

Kiểu

Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi giao diện và cấu hình của Múi Giờ Fib và lưu các thay đổi tùy chỉnh dưới dạng mẫu nếu cần:

ĐƯỜNG BAN ĐẦU 

Hộp kiểm bật/tắt việc hiển thị các đường trong hình vẽ. Các công tắc bên cạnh giúp thiết lập màu sắc, độ mờ, độ dày và kiểu dáng của từng đường.

Ngoài ra, có thể nhập giá trị tùy chỉnh cho vị trí của từng đường và cài đặt màu sắc và độ mờ của từng đường.

SỬ DỤNG MỘT MÀU

Sử dụng trình đơn thả xuống này để chọn một màu cho tất cả các đường kẻ và nền giữa các đường kẻ.

HIỂN THỊ NHÃN

Bật/tắt việc hiển thị nhãn với các giá trị của đường kẻ.

NỀN

Bật/tắt việc hiển thị và độ mờ cho nền lấp đầy giữa các mức của Múi Giờ Fib.

Tọa Độ

Trong hộp thoại thuộc tính Tọa Độ, bạn có thể đặt chính xác vị trí của Múi Giờ Fib bằng cách đặt vị trí điểm ban đầu trên thang giá (bằng cách đặt giá) và thang thời gian (bằng cách đặt số thanh) và lưu các thay đổi tùy chỉnh này làm mẫu nếu cần:  


GIÁ 1

Cho phép định vị chính xác điểm đầu tiên của Múi Giờ Fib (Giá 1) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

 

GIÁ 2

Cho phép định vị chính xác điểm thứ hai của Múi Giờ Fib (Giá 2) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật/tắt việc hiển thị công cụ Múi Giờ Fib Thoái Lui trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau.

Cho phép định cấu hình bản vẽ được hiển thị trên các khung thời gian cụ thể trong ngày và hàng ngày trên biểu đồ. Đối với tất cả các khung thời gian, bạn có thể chọn hiển thị khung thời gian đó hoặc ẩn và lưu các thay đổi tùy chỉnh này dưới dạng mẫu nếu cần: