Vòng Tròn Fib

Ứng dụng

Vòng Tròn Fibonacci là một chỉ báo khác dựa trên Chuỗi Fibonacci được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Vòng Tròn Fib được tạo ra bằng cách vẽ một đường xu hướng giữa hai điểm cực trị. Để đường xu hướng nghiêng 45 độ và các vòng tròn hoàn toàn tròn, hãy giữ phím Shift trong khi vẽ.

Các vòng tròn được vẽ ở 11 cấp độ khác nhau theo các Tỷ Lệ Fibonacci chính là 23,6%, 38,2%, 61,8% và 100%.

Cần lưu ý là các mức "điển hình" được sử dụng theo mặc định. Người dùng có thể định dạng công cụ để hiển thị/ẩn các mức cụ thể cũng như thay đổi các giá trị mức theo cách thủ công và lưu các thay đổi dưới dạng mẫu.

Do giới hạn tỷ lệ của cửa sổ biểu đồ, một số vòng tròn có thể không nhìn thấy được.

Vòng Tròn Fibonacci có thể chỉ ra các mức hỗ trợ và kháng cự. Thông thường, khi giá vẫn ở trên vòng tròn cao hơn và nếu vòng tròn cao hơn sau đó bị xuyên thủng, giá thường giảm xuống vòng tròn thấp hơn, trong nhiều trường hợp, trở thành mức hỗ trợ. Nếu giá phá vỡ dưới vòng tròn cao hơn, giảm xuống vòng tròn thấp hơn và sau đó bắt đầu tăng lên, vòng tròn thấp hơn sẽ trở thành mức hỗ trợ. Ngoài ra, quá trình này hoạt động ngược lại đối với mức kháng cự nhưng theo hướng ngược lại.

Kiểu

Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi giao diện và cấu hình của Vòng Tròn Fib và lưu các thay đổi tùy chỉnh này dưới dạng mẫu nếu cần:

ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Hộp kiểm bật/tắt việc hiển thị đường xu hướng và công tắc bên cạnh điều chỉnh độ dày và kiểu của đường xu hướng.

CÁC MỨC CỦA VÒNG TRÒN

Các hộp kiểm ở bên trái bật/tắt việc hiển thị các vòng tròn. Với trình đơn thả xuống bên cạnh, bạn cũng có thể đặt màu, độ mờ và độ dày cho từng vòng tròn.

Ngoài ra, có thể nhập giá trị tùy chỉnh cho vị trí của vòng tròn.

SỬ DỤNG MỘT MÀU

Sử dụng trình đơn thả xuống này để chọn một màu cho tất cả các vòng tròn và nền giữa các vòng tròn.

CÁC MỨC

Bật/tắt việc hiển thị nhãn với các giá trị của vòng tròn.

HỆ SỐ DƯỚI DẠNG PHẦN TRĂM

Hộp kiểm này cho phép hiển thị giá trị phần trăm vị thế của vòng tròn thay vì tỷ lệ.

NỀN

Bật/tắt việc hiển thị và độ mờ cho nền tô giữa các vòng tròn.

Tọa Độ

Trong hộp thoại thuộc tính Tọa Độ, bạn có thể đặt chính xác vị trí của đường xu hướng của Vòng Tròn Fib bằng cách đặt vị trí điểm gốc của đường xu hướng trên thang giá (bằng cách đặt giá) và thang thời gian (bằng cách đặt số thanh) và lưu các tùy chỉnh này thay đổi dưới dạng mẫu nếu cần:

GIÁ 1

Cho phép định vị chính xác điểm đầu tiên của đường xu hướng vòng tròn fib (Giá 1) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

GIÁ 2

Cho phép định vị chính xác điểm thứ hai của đường xu hướng vòng tròn fib (Giá 2) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật/tắt việc hiển thị Vòng Tròn Fib trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau.

Cho phép định cấu hình bản vẽ được hiển thị trên các khung thời gian cụ thể trong ngày và hàng ngày trên biểu đồ. Bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn mọi khung thời gian rồi lưu các thay đổi tùy chỉnh này dưới dạng mẫu nếu cần: