Các Đường Theo Chu Kỳ

Ứng dụng

Đường theo chu kỳ cho phép người dùng đặt hai đường thẳng đứng cách nhau một khoảng xác định. Sau khi thiết lập các đường, các đường thẳng đứng lặp lại sẽ xuất hiện cách đều nhau và sẽ xuất hiện vô thời hạn trong tương lai. Điều này có nghĩa là khi thời gian trôi qua (và giá thay đổi) hoặc ngay cả khi người dùng cuộn về phía trước theo thời gian, các đường thẳng đứng sẽ tiếp tục xuất hiện. Các đường thẳng đứng sẽ luôn có cùng khoảng cách như hai dòng đầu tiên do người dùng đặt. Điều này giúp bạn có thể thiết lập các phiên hoặc khoảng thời gian giao dịch tùy chỉnh, chia nhỏ biểu đồ một cách trực quan (về mặt thời gian) theo cách không nhất thiết phải có sẵn cho người dùng theo mặc định.

Kiểu

Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi giao diện và cấu hình của Đường Theo Chu Kỳ:

ĐƯỜNG

Đặt màu, độ mờ, độ dày và kiểu của các đường.

.

Tọa Độ

Trong hộp thoại thuộc tính Tọa Độ, bạn có thể đặt chính xác vị trí của Đường Theo Chu Kỳ bằng cách đặt vị trí của hai điểm ban đầu trên thang giá (bằng cách đặt giá) và thang thời gian (bằng cách đặt số thanh) rồi lưu các thay đổi tùy chỉnh này dưới dạng mẫu nếu cần:

#1 (GIÁ, THANH)

Cho phép đặt chính xác đường theo chu kỳ đầu tiên (Giá 1) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

#2 (GIÁ, THANH)

Cho phép đặt chính xác đường theo chu kỳ thứ hai (Giá 2) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật/tắt việc hiển thị Đường Theo Chu Kỳ trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau.

Cho phép định cấu hình hình vẽ được hiển thị trên các khung thời gian cụ thể trong ngày và hàng ngày trên biểu đồ. Bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn mọi khung thời gian rồi lưu các thay đổi tùy chỉnh này dưới dạng mẫu nếu cần: