Cách vẽ các đường ở góc 45°

Trong trường hợp cần vẽ Đường xu hướng hoặc Kênh theo góc là bội số của 45 độ, bạn có thể giữ phím Shift khi vẽ: