Chế độ Nam châm

Bạn có thể tạm thời bật tính năng nam châm bằng cách làm theo các bước đơn giản sau:

  • Chọn công cụ vẽ ưa thích của bạn
  • Giữ CTRL / Lệnh và bắt đầu vẽ một phần tử


  Nếu chế độ nam châm được bật, bạn có thể tạm thời tắt nó bằng cách giữ CTRL / Command.

Bạn cũng có thể bật / tắt chế độ nam châm bằng cách giữ CTRL / Lệnh khi chỉnh sửa bản vẽ trên biểu đồ.