Chương trình giới thiệu TradingView là gì?

Bạn có thể kiếm được tín dụng bằng cách chia sẻ TradingView với những người khác. Sau khi một người bạn mà bạn mời đăng ký bằng liên kết giới thiệu của bạn và nâng cấp lên gói trả phí, cả hai bạn đều nhận được tới $ 30 USD mỗi người trong TradingView Coins. Chúng có thể được chi cho các gói được nâng cấp hoặc quyên góp.