Làm thế nào để tôi có thể giới thiệu bạn?

Có một phần TradingView Coins trong menu hồ sơ, sẽ đưa bạn đến liên kết và số liệu thống kê cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể truy cập https://www.tradingview.com/share-your-love/.