Cách phóng to biểu đồ trong chế độ nhiều biểu đồ

Để mở rộng một trong các biểu đồ trong bố cục, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím hợp Alt+Click, / ⌥ Click, hoặc thậm chí cả Alt+Enter/ ⌥ Enter.