Tôi vừa thêm giá trị biến vào mô tả cảnh báo (cụ thể: {{close}}) nhưng không được

Tính năng thay thế giá trị, liên quan đến alertcondition(), chỉ hoạt động đối với các tập lệnh được viết bằng Pine v4 trở lên. Nếu khi cảnh báo được kích hoạt, các biến trong phần mô tả không được thay thế bằng các giá trị (nghĩa là hệ thống hiển thị Đóng = {{đóng}} thay vì Đóng = 45.1), thì chỉ báo có điều kiện cảnh báo() có thể được viết trên các phiên bản Pine cũ hơn trong khi nội dung mô tả biến của Pine sẽ không hoạt động với chỉ báo đó.

Sau đây là cách cảnh báo hoạt động trong Pine v4 trở lên:

Còn đây là cách cảnh báo hoạt động trong các phiên bản Pine trước đó:

Hệ thống sẽ hiển thị như trên ngay cả khi bạn thêm biến vào trường Thông báo trong hộp thoại Cảnh báo (không tự chỉnh sửa mã). Nếu bạn thêm biến ở đây nhưng biến không được thay thế khi kích hoạt cảnh báo, thì rất có thể chỉ báo được viết bằng Pine v3 trở xuống.

Nếu sở hữu tập lệnh, bạn có thể sử dụng Trình chuyển đổi của chúng tôi để chuyển đổi tập lệnh v3 sang v4. Bạn có thể đọc thêm về tính năng này tại đây. Nếu lấy tập lệnh này từ thư viện công cộng, bạn có thể liên hệ với tác giả của tập lệnh để nhờ tác giả cập nhật chỉ báo lên v4.