Cách thay đổi mã giao dịch hoặc mã chứng khoán trên biểu đồ

Để thay đổi mã giao dịch hoặc mã chứng khoán, hãy nhập trực tiếp tên tài sản bạn đang tìm kiếm vào bàn phím. Hộp tìm kiếm sẽ xuất hiện để bạn có thể chọn mã bạn muốn.