Cách xoá các mức Thoái lui Fibonacci cụ thể

Chọn Công cụ xóa, giữ Ctrl hoặc ⌘, sau đó nhấn vào mức Fib mà bạn muốn xóa. Bạn cũng có thể xóa các mức bằng cách giữ Ctrl / ⌘ và nhấp vào con lăn chuột.