Tôi cần làm gì khi chờ mãi mà không thấy mã xác minh qua SMS?

Xác minh số điện thoại trong thời gian dùng thử là phương pháp hay nhất bắt buộc, giúp bảo mật mọi thứ tốt hơn. Một số người dùng có thể gặp sự cố trong quá trình xác minh và không nhận được mã xác nhận SMS. Nếu bạn nằm trong số này, vui lòng xem lại các phương án rồi tiến hành các bước sau:

  • Kiểm tra xem số điện thoại bạn đang gửi có phải là số điện thoại hợp lệ không.
  • Số điện thoại bạn đã chỉ định không được là số điện thoại cố định.
  • Số điện thoại có đang bật và có nhận được SMS khác không?
  • Đảm bảo rằng điện thoại không chuyển vùng ngoại mạng. Chúng tôi không thể đảm bảo gửi tin nhắn trên điện thoại chuyển vùng.
  • Thử gửi đến các điện thoại khác có cùng nhà cung cấp dịch vụ di động. Nếu tin nhắn đến các điện thoại khác gửi đi được thì vấn đề có thể liên quan đến thiết bị. Hãy thử khởi động lại thiết bị hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động để được trợ giúp.
  • Kiểm tra xem thiết bị bạn đang cố kết nối có đủ tín hiệu hay không.
  • Hãy thử gửi tin nhắn SMS đến một nhà cung cấp dịch vụ di động khác.

Nếu sau khi thử các tùy chọn này mà vẫn không nhận được mã, bạn có thể thử một nhà cung cấp dịch vụ di động khác để xác minh tài khoản của mình. Xin lưu ý: nếu mua gói đăng ký, bạn sẽ không cần phải xác minh bằng số điện thoại.