Tôi muốn thêm một chỉ báo/chiến lược được xuất bản bởi người dùng khác vào biểu đồ của tôi

Thư viện công cộng của chúng tôi chứa một số lượng lớn các chỉ báo và chiến lược mà bạn có thể thêm vào biểu đồ của mình. Để làm như vậy, bạn có thể nhấp vào nút Thêm vào Tập lệnh yêu thích trên trang Chỉ báo.


Để mở danh sách các chỉ báo được đánh dấu là Mục ưa thích, nhấp vào nút Chỉ báo trên trang biểu đồ và chọn Mục ưa thích. Sau đó, chỉ cần nhấp vào chỉ báo đã chọn và nó sẽ được thêm vào biểu đồ:


Bạn có thể thêm các chỉ số Mở và Được bảo vệ mà không bị hạn chế. Để có thể thêm chỉ báo chỉ dành cho người dùng được mời, vui lòng liên hệ với tác giả của nó. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại chỉ báo khác nhau ở đây.