Cách thử nghiệm phiên bản beta tính năng Phát trực tiếp trên TradingView

Chúng tôi rất vui mừng ra mắt tính năng Phát trực tiếp trên TradingView, cách mới để mọi người tạo và chia sẻ video về thị trường tài chính. Để tham gia thử nghiệm beta và trở thành người dùng sớm, hãy truy cập www.tradingview.com/streams/ và nhấp vào nút Trở thành người phát trực tiếp. Chúng tôi sẽ phê duyệt tài khoản của bạn để bạn có thể bắt đầu phát trực tiếp ngay khi bạn muốn.