Cách thử nghiệm phiên bản beta Live Streams trên TradingView

Chúng tôi rất vui mừng ra mắt TradingView Live Streams, một cách mới để mọi người tạo và chia sẻ video về thị trường tài chính. Để tham gia thử nghiệm beta và trở thành người dùng sớm, hãy truy cập www.tradingview.com/streams/ và nhấp vào nút Trở thành Streamer. Chúng tôi sẽ phê duyệt tài khoản của bạn và bạn có thể bắt đầu phát trực tiếp ngay khi bạn muốn.