Cách nhận thông báo về sự kiện phát trực tiếp mới

Bạn có thể điều chỉnh thông báo và quản lý các cài đặt khác cho Sự kiện phát trực tiếp trong Cài đặt hồ sơ của mình.

Để nhận thông báo về Sự kiện phát trực tiếp mới, hãy nhớ chọn đúng hộp phù hợp với mình. Trong trường hợp này, khi bắt đầu phát trực tiếp, chúng tôi đã chọn hộp sự kiện phát trực tiếp trong hộp Tác giả được theo dõi để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận được tất cả thông báo về các Stream trực tiếp mới liên quan đến các tác giả mà chúng tôi theo dõi.