Đăng video ý tưởng lên kênh Youtube của tôi

Ý tưởng video là một cách tuyệt vời để chia sẻ hiểu biết với mọi người. Bạn có thể tải ý tưởng video trực tiếp lên kênh YouTube của mình.

Chỉ cần đánh dấu vào ô YouTube trong hộp thoại chia sẻ ý tưởng để tải video của bạn lên YouTube.


Bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin đăng nhập tài khoản Google của bạn và cho phép TradingView xuất bản ý tưởng video.

Video sẽ xuất hiện trên YouTube trong vài giây sau khi xuất bản nó trên TradingView.