Cách tạo Stream

Bạn chỉ cần làm theo một số bước đơn giản để tạo luồng đầu tiên của mình.

Truy cập trang này www.tradingview.com/streams/ và nhấp vào Trở thành một streamer.

Cho phép trình duyệt truy cập cả máy ảnh và micrô của bạn.

Thêm hiển thị của màn hình trình duyệt hoặc tab trong luồng của bạn.

Đặt vị trí và cách bạn muốn luồng của mình được phân lớp. Bạn có thể di chuyển và thay đổi kích thước máy ảnh và màn hình theo ý muốn để có được lớp mà bạn mong muốn.

Hãy bắt đầu nào!

Để hoàn tất quá trình, hãy nhấp vào “Dừng phát trực tiếp”. Bạn cũng có thể lưu bản ghi của luồng mới nhất của mình.