Cách tạo sự kiện phát trực tiếp

Bạn chỉ cần làm theo một số bước đơn giản để tạo sự kiện phát trực tiếp đầu tiên của mình.

Truy cập trang Sự kiện phát trực tiếp này www.tradingview.com/streams/ và nhấp vào "Tạo sự kiện phát trực tiếp" (nếu bạn chưa đủ điều kiện phát trực tiếp, vui lòng xem các tiêu chí để có quyền truy cập đến sự kiện phát trực tiếp tại đây)

Cho phép trình duyệt truy cập cả máy ảnh và micrô của bạn.

Thêm hiển thị của màn hình trình duyệt hoặc tab trong sự kiện phát trực tiếp của bạn. Đặt vị trí và cách bạn muốn phân lớp sự kiện phát trực tiếp của mình. Bạn có thể di chuyển và thay đổi kích thước máy ảnh và màn hình theo ý muốn để có được lớp mà bạn mong muốn.

Hãy bắt đầu nào!

Để hoàn tất quá trình, hãy nhấp vào “Dừng phát trực tiếp”. Bạn cũng có thể lưu bản ghi của sự kiện phát trực tiếp mới nhất của mình.