Độ dày đường kẻ trên biểu đồ đã thay đổi

Chúng tôi đã sửa tỷ lệ của hình vẽ trên màn hình có mật độ điểm ảnh cao. Điều này đã khắc phục một số lỗi liên quan đến tỷ lệ và đảm bảo rằng các bản vẽ hiện được hiển thị chính xác trên màn hình Retina và 4K (các đường trước đây là bán trong suốt và có độ dày bằng nửa pixel, khiến việc sử dụng các bản vẽ này trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là trên một số thiết bị khác nhau). Do cải tiến này, độ dày của các đường trên biểu đồ có thể đã thay đổi về mặt trực quan và giờ đây các đường này có thể trông khác đi. Hành vi này được mong đợi, bạn có thể điều chỉnh độ dày của các đường trong cài đặt biểu đồ hoặc đối tượng. Nếu chiều rộng của đường bằng 1, bạn có thể thay đổi độ trong suốt của đường để làm cho đường ít sáng hơn.

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và đánh giá cao sự hiểu biết của bạn.