Mô Hình XABCD

Ứng dụng

Công cụ vẽ Mô Hình XABCD cho phép các nhà phân tích đánh dấu các mẫu biểu đồ năm điểm khác nhau. Người dùng có thể vẽ và điều khiển năm điểm riêng biệt (XABCD) theo cách thủ công. Các điểm XABCD tạo ra bốn chân riêng biệt, kết hợp với nhau để tạo thành các mẫu biểu đồ. Bốn chân được gọi là XA, AB, BC và CD.

Mỗi điểm trong số năm điểm (XABCD) đại diện cho mức cao hoặc thấp đáng kể về giá trên biểu đồ. Do đó, bốn chân được đề cập trước đó (XA, AB, BC, CD) đại diện cho các xu hướng hoặc biến động giá khác nhau di chuyển ngược chiều nhau.

Kết quả là, có bốn mẫu biểu đồ XABCD chính phổ biến nhất, với các mô hình có thể là tăng hoặc giảm.

Bốn mô hình chính bao gồm:

 1. Gartley.
 2. Bươm bướm.
 3. Cua.
 4. Dơi.

Mô hình Gartley

Đối với ví dụ này, chúng ta sẽ kiểm tra Mô hình Bullish Gartley:

 1. Mô hình bắt đầu với xu hướng tăng được chỉ định là XA.
 2. Giá đảo chiều giảm trở lại tại A và dừng tại B. Tỷ lệ Fibonacci Retracement của AB phải bằng 61,8% phạm vi giá của A trừ X.
 3. Giá đảo chiều tại B. Mức thoái lui BC phải nằm trong khoảng từ 61,8% đến 78,6% của phạm vi giá AB (không phải độ dài của các đường). Điều này được thể hiện dọc theo đường AC.
 4. Tại C, giá đảo chiều với CD thoái lui trong khoảng từ 127% đến 161,8% của dải BC. Điều này được hiển thị dọc theo dòng BD.
 5. Giá D là điểm để tham gia thị trường (mua).

Mô hình Bươm bướm

Đối với ví dụ này, chúng ta sẽ kiểm tra Mô hình Bướm tăng giá:

 1. Phần dao động từ A đến D phải là phần mở rộng 127,2% hoặc 161,8% của đường XA.
 2. Trong phạm vi dao động từ A đến D, phải quan sát thấy một mẫu hình ABCD hợp lệ.
 3. Trong một thiết lập lý tưởng, hai hình tam giác (XAB và BCD) phải gần như bằng nhau về mặt thời gian. Nếu không, hãy tìm tam giác thứ hai (BCD) nằm trong khoảng từ 61,8% đến 161,8% của tam giác thứ nhất (XAB).
 4. Việc vượt quá 161,8% sẽ cho thấy rằng mô hình tăng giá đã bị phá vỡ và chuyển động giảm giá có thể là không thể tránh khỏi.

Mô hình Cua

 1. AB phải là mức thoái lui 0,382 hoặc 0,618 của đường XA.
 2. BC phải là mức thoái lui 0,382 hoặc 0,886 của đường AB.
 3. CD là phần mở rộng 2,24 hoặc 9,64 của đường BC.

Mô hình Dơi

 1. AB là mức thoái lui 0,382 hoặc 0,500 của đường XA.
 2. BC là mức thoái lui 0,382 hoặc 0,886 của đường AB.
 3. CD có thể là phần mở rộng 1.618 hoặc 2.618 của đường BC.

Kiểu

Nhãn

Có thể thay đổi màu chữ, kiểu chữ và cỡ chữ. Bạn cũng có thể chọn in đậm và/hoặc in nghiêng văn bản.

Đường viền

Có thể thay đổi màu sắc cũng như độ dày của đường viền.

Nền

Hộp kiểm này cho phép điền vào nền của kênh song song Mô hình XABCD. Màu tô và độ mờ của nền có thể được chọn trong trình đơn thả xuống bên cạnh.

Tọa độ

#1-5 (Giá, Thanh)

Các cài đặt này cho phép định vị chính xác các điểm của mô hình bằng cách sử dụng số thanh và giá.

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính khả năng hiển thị, bạn có thể chuyển đổi hiển thị Mô hình XABCD trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau.