Làm cách nào để phát trực tuyến lên YouTube từ TradingView?

Câu hỏi hay! Dưới đây là một số bước đơn giản mà bạn có thể làm theo để phát trực tuyến đồng thời trên TradingView và YouTube:

  1. Để bắt đầu, bạn cần tạo kênh YouTube của riêng mình nếu bạn chưa có.Trên https://www.youtube.com/features, bạn có thể bật tính năng phát trực tiếp. Sau khi làm xong, bạn chỉ cần đợi trong khi YouTube xác nhận việc kích hoạt kênh của bạn. Điều này thường mất khoảng một ngày.
  2. Bước tiếp theo - tạo stream của bạn.Nếu bạn chưa quen với luồng, bạn có thể tìm thấy tất cả các hướng dẫn về cách bắt đầu tại đây. Nếu bạn là một người lâu năm trong lĩnh vực phát trực tuyến, thì hãy phát trực tiếp! Đối với cả người mới bắt đầu phát trực tiếp và chuyên gia, hãy tiếp tục và chọn hộp Phát lại trực tiếp trên YouTube để bắt đầu.

Ghi chú! Bạn cần liên kết tài khoản YouTube với tài khoản TradingView nếu bạn chưa liên kết. Nó không quá phức tạp, chỉ cần chọn hộp YouTube trong cửa sổ bật lên xuất hiện (đảm bảo rằng trình duyệt của bạn không chặn cửa sổ bật lên). Sau đó, bạn sẽ cần đăng nhập bằng thông tin tài khoản YouTube của mình và cấp quyền tải lên và quản lý video. Và thì đấy - tài khoản YouTube của bạn đã được liên kết.

3. Sau khi bạn nhấp vào Tạo stream, streamcủa bạn sẽ được tạo đồng thời trên cả hai nền tảng: TradingView và YouTube. Một liên kết đến luồng đã tạo trên Youtube xuất hiện trong hộp thoại cài đặt bên cạnh dấu kiểm YouTube.

Xin lưu ý rằng nếu bạn bỏ chọn hộp cho YouTube trong cài đặt stream thì stream YouTube của bạn sẽ tự động bị xóa. Hãy nhớ chọn hộp kiểm nếu bạn muốn luồng vẫn còn trên YouTube.

4. Bạn có thể tùy chỉnh màn hình, máy ảnh và micrô của mình và khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Bắt đầu stream. Phát trên YouTube sẽ tự động bắt đầu.

5. Để kết thúc stream của bạn, chỉ cần nhấp vào Dừng stream. Bằng cách kết thúc stream của bạn trên TradingView, luồng YouTube của bạn cũng sẽ kết thúc.

Và bạn có nó rồi đấy! Bắt đầu với sự kiện trực tiếp ngay hôm nay và trở thành chuyên gia nhanh chóng.