Tài khoản trùng lặp và điểm danh tiếng

TradingView được nỗ lực để mang lại sự minh bạch và trách nhiệm giải trình nhiều hơn cho các cuộc thảo luận về thị trường tài chính trên web. Đây là lý do tại sao, theo Nội quy Chung của chúng tôi, việc đăng ký với nhiều tài khoản bị nghiêm cấm. Hệ thống của chúng tôi liên tục bắt các thành viên tích cực sử dụng các tài khoản trùng lặp để tăng điểm danh tiếng của tài khoản gốc của họ một cách giả tạo thông qua lượt theo dõi, lượt thích và nhận xét.

Chúng tôi sẽ cấm các tài khoản trùng lặp ngay lập tức khi phát hiện và vĩnh viễn. Ngoài ra, các tài khoản ban đầu sẽ bị cấm trong một khoảng thời gian đáng kể và các chỉnh sửa đáng kể đối với điểm danh tiếng tương ứng của chúng sẽ được thực hiện. Thực hành này được nhân viên của chúng tôi thực hiện rất nghiêm túc và đảm bảo rằng các thành viên sử dụng tài khoản giả mạo để có được một lợi thế không chính đáng sẽ không thành công và bị xử lý thích đáng.

TradingView là nơi mọi người có thể kiếm điểm danh tiếng theo các điều kiện bình đẳng và công bằng bằng cách xuất bản những ý tưởng tuyệt vời và thu hút cộng đồng. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng nó vẫn như vậy.