How to configure two-factor authentication to my TradingView account

Để kích hoạt xác thực hai yếu tố cho tài khoản TradingView của bạn, bạn sẽ cần chuyển đến tab Bảo mật trong Cài đặt cấu hình. Để bắt đầu sử dụng tính năng này, bấm Kích hoạt.


Nếu bạn chọn sử dụng ứng dụng xác thực để xác thực hai yếu tố, bạn cần cài đặt ứng dụng của bên thứ ba (ví dụ: Google AuthenticatorDuo MobileAuthy hoặc Microsoft Authenticator) trên điện thoại của bạn, quét mã QR sẽ xuất hiện trong cửa sổ cài đặt xác thực hai yếu tố trên TradingView và nhập mã kết quả vào trường mã xác nhận.

Nếu bạn đã nhập chính xác mã từ ứng dụng xác thực, nhưng hệ thống không chấp nhận nó, vui lòng đảm bảo rằng các thiết bị của bạn được đồng bộ hóa và hiển thị cùng một lúc.


Nếu bạn chọn nhận tin nhắn xác minh SMS để xác thực hai yếu tố, bạn sẽ nhận được SMS có mã xác minh đến số điện thoại được liên kết với tài khoản của bạn. Nếu số điện thoại được xác nhận không được liên kết với tài khoản của bạn, bạn sẽ được yêu cầu nhập một số.

Sau khi kích hoạt thành công xác thực hai yếu tố, bạn sẽ nhận được một danh sách mã dự phòng một lần, bạn có thể sử dụng nếu bạn không có quyền truy cập vào điện thoại thông minh. Vui lòng lưu các mã này ở nơi an toàn để bạn không mất quyền truy cập vào tài khoản của mình.


Nếu bạn quên hoặc mất danh sách mã dự phòng này, bạn luôn có thể tạo mã mới. Chỉ cần nhấp vào Tạo mã mới trong tab Bảo mật của Cài đặt hồ sơ của bạn.

Để tắt xác thực hai yếu tố, hãy chuyển đến tab Bảo mật trong Cài đặt cấu hình của bạn và chọn Tắt.