Mô hình nến ba chàng lính trắng - Tăng giá

Mô hình đảo chiều tăng giá này được tạo thành từ ba cây nến thân dài màu xanh lá cây liên tiếp sát nhau. Mỗi cây nến có phần thân trước phình to và đóng cửa gần với mức cao hàng ngày.

Phiên bản giảm giá của mô hình này là mô hình Ba con quạ đen.