Tôi đã bị tính phí cho bản dùng thử của mình và tôi muốn được hoàn lại tiền

Bạn nên đọc kỹ các chính sách có sẵn trên trang web của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách hoàn lại tiền của chúng tôi. Chính sách của chúng tôi trước đây khá nghiêm ngặt với ít hoặc không có chỗ trống vì chính sách của chúng tôi nêu rõ một khoản phí sẽ xảy ra nếu người dùng không hủy kích hoạt bản dùng thử của họ trước khi hết thời gian dùng thử, tuy nhiên, nhân viên của chúng tôi đã xem xét lại chính sách của chúng tôi và hiện chúng tôi sẽ hoàn lại tiền tùy thuộc vào tình huống cụ thể của người dùng. Chúng tôi hiểu rằng nhiều người dùng có thể quên hoặc gặp vấn đề với việc hủy bản dùng thử của họ và vì lý do này, chúng tôi đưa ra một khoảng thời gian điều tra theo yêu cầu hoàn lại tiền, trong đó nhân viên của chúng tôi sẽ xác định xem yêu cầu hoàn tiền của bạn có được chấp nhận hay không.

Tuy nhiên, việc hoàn tiền cho các đăng ký được mua qua ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi sẽ chỉ được thực hiện theo các điều khoản của Google Play hoặc App Store và chỉ thông qua các cửa hàng tương ứng.