Tôi có một bản dùng thử, nhưng tôi muốn chuyển đổi gói dùng thử của mình. Tôi có thể làm như thế nào?

Tại TradingView, chúng tôi tin rằng một bản dùng thử cho mỗi người dùng là đủ để người dùng hiểu khái niệm về nền tảng của chúng tôi và có được trải nghiệm về hình thức đăng ký. Nếu bạn muốn dùng thử một gói khác và chưa hết 30 ngày, thì bạn có thể chuyển bản dùng thử từ Pro sang Pro + hoặc thậm chí là Premium bằng cách làm theo hướng dẫn bên dưới.

Hãy tưởng tượng bạn đang dùng thử Pro +. Bạn có thể hạ cấp hoặc nâng cấp bản dùng thử bằng các liên kết ở cuối mỗi mô tả gói.

Nếu bạn nhấp vào Hạ cấp bản dùng thử, hộp thoại xác nhận sẽ bật lên với nhiều thông tin hơn về việc thay đổi bản dùng thử của bạn. Sau khi xác nhận thay đổi, bạn sẽ được chuyển sang gói Pro ngay lập tức.

Trường hợp tương tự cũng xảy ra nếu bạn muốn chuyển bản dùng thử hiện tại của mình sang gói nâng cấp.

Tương tự như vậy, bạn có thể thay đổi đăng ký dùng thử được kích hoạt thông qua các ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi. Tuy nhiên, nó chỉ có thể được thực hiện trên chính nền tảng mà bản dùng thử đã được kích hoạt. Theo liên kết này để tìm hiểu các điều khoản và kiểm tra cách bạn có thể thực hiện.