Nếu tôi không thể tự mình tìm ra câu trả lời, tôi sẽ làm cách nào để giải quyết vấn đề tôi đang gặp phải?

Tiếp cận với cộng đồng của bạn! Dưới đây là danh sách ngắn các tài nguyên khác nhau mà bạn có thể xem xét:

  1. Phòng trò chuyện chung: Phòng trò chuyện thảo luận và trợ giúp kỹ thuật do cộng đồng cung cấp (Câu hỏi thường gặp, đề xuất, hướng dẫn về tính năng mới và trợ giúp chung)
  2. Phòng trò chuyện hỗ trợ Pine: nơi các mod và PineCoders thường xuyên trả lời các câu hỏi thông thường và trợ giúp người dùng các công việc liên quan đến Pine
  3. Tin nhắn cá nhân (nhà giao dịch chuyên nghiệp, mod và người dùng hữu ích)
  4. Theo dõi Ý tưởng và những người dùng có ảnh hưởng đến bạn và có hướng dẫn riêng của họ
  5. Ý tưởng giáo dục (đọc tiện ích văn bản, mở ý tưởng và nhấp vào thẻ liên quan đến chủ đề bạn đang tìm kiếm, v.v.)