Tôi nên dùng thử gói nào?

Hãy cùng tìm hiểu nhanh về từng gói.

  • Cơ bản: Dành cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư mới bắt đầu hành trình của họ. Miễn phí.
  • Essential: Giao dịch và đầu tư không bị phân tâm, với nhiều biểu đồ, khoảng thời gian và chỉ báo hơn. 
  • Plus: Phân tích kỹ thuật trong ngày dành cho các nhà giao dịch trong ngày muốn đưa mọi thứ lên cấp độ tiếp theo. 
  • Premium: Dữ liệu tối đa và chính xác cao nhất để nắm bắt tất cả các cơ hội có thể. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem qua bảng phân tích kế hoạch của chúng tôi. Hy vọng rằng nó sẽ giúp xác định kế hoạch phù hợp với bạn.

Nếu bạn đang trong thời gian dùng thử nhưng bạn muốn chuyển đổi dùng thử và xem các gói khác hoạt động như thế nào thì bạn thật may mắn! Hãy xem giải pháp của chúng tôi để biết cách bạn có thể chuyển đổi gói dùng thử.