Tôi mới sử dụng TradingView. Tôi có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng các tính năng và công cụ của TradingView ở đâu?

Trung tâm trợ giúp của chúng tôi sẽ cho bạn biết mọi thứ bạn cần biết về các chỉ số và chiến lược tích hợp thường được sử dụng trong biểu đồ của chúng tôi. Hãy xem tab Hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách áp dụng chúng vào chiến lược giao dịch của bạn. Nếu có một chỉ số, tính năng, công cụ hoặc chiến lược không được liệt kê, hãy gửi phản hồi cho chúng tôi về những gì bạn muốn xem! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều chỉnh danh sách của mình cho phù hợp với nhu cầu của bạn và bổ sung thêm cho đến khi bạn hài lòng. Bạn cũng có khả năng tìm kiếm và kiểm tra các Ý tưởng Giáo dục khác nhau thông qua việc đọc các widget văn bản và bằng cách mở Ý tưởng và nhấp vào các thẻ có liên quan đến chủ đề bạn đang tìm kiếm. Bắt đầu thật dễ dàng và một khi bạn làm vậy, bạn sẽ có thể tìm thấy vô số tài nguyên để hỗ trợ bạn trong giao dịch của mình.

Trung tâm trợ giúp