Tôi muốn tìm các Ý tưởng phổ biến nhất trên TradingView và học hỏi từ chúng / sử dụng chúng để truyền cảm hứng cho các ý tưởng của riêng tôi. Tôi có thể tìm thấy chúng ở đâu?

Bạn may mắn! Gần đây, chúng tôi đã tổng hợp danh sách các Ý tưởng hấp dẫn, sâu sắc và truyền cảm hứng nhất trên nền tảng của chúng tôi để cùng nhau tạo ra Lựa chọn của ban biên tập. Xem qua danh sách và xem Ý tưởng nào đã tạo ra nó và tại sao. Trang này cập nhật hàng ngày.