Tôi thực sự thích một tính năng / công cụ cụ thể. Làm cách nào để biết nó có sẵn trên TradingView không?

Chúng tôi nhận được câu hỏi này rất nhiều và lời khuyên tốt nhất mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn là hãy dùng thử. Hãy tự kiểm tra xem chúng tôi có tính năng hoặc công cụ bạn đang tìm kiếm hay không và sử dụng nó để xem nó có đáp ứng các tiêu chuẩn của bạn hay không. Nếu bạn đã bắt đầu dùng thử với chúng tôi và nhận thấy rằng chúng tôi không có tính năng hoặc công cụ bạn muốn, hãy tiếp tục và yêu cầu chúng tôi thêm nó tại đây.