Chỉ báo Cân bằng Sức mạnh (BOP)

Định nghĩa

Cân bằng Sức mạnh (BOP) là chỉ báo dựa trên giá được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để đánh giá sức mạnh tổng thể của người mua và người bán trên thị trường. BOP dao động xung quanh đường 0, trong đó giá trị dương biểu thị sự thống trị của thị trường Tăng giá và giá trị âm biểu thị sự thống trị của thị trường Giảm giá. Bản thân BOP không phải là chỉ báo đặc biệt mịn, do đó, tốt nhất nên kết hợp với một chỉ báo có thể khắc phục điều này bằng cách cung cấp độ mịn cần thiết. Ví dụ: bằng cách kết hợp BOP với Đường trung bình động đơn giản (SMA), kết quả là phân tích phù hợp, mịn để xem.

Lịch sử

Chỉ báo Cân bằng Sức mạnh (BOP) được phát triển bởi Igor Livshin và sau đó được giới thiệu ra công chúng vào năm 2001 thông qua Tạp chí Chứng khoán và Hàng hóa. BOP đo lường xu hướng giá bằng cách đánh giá sức mạnh của người mua và người bán trên thị trường và xác định giá nào được đẩy lên mức cực cao và cực thấp.

Tính toán

Để tính Cân bằng Sức mạnh, hãy sử dụng công thức sau:

Cân bằng Sức mạnh = (Giá đóng – Giá mở) / (Giá cao – Giá thấp)

Nội dung rút ra

Cân bằng Sức mạnh (BOP) nổi tiếng là dao động xung quanh đường trung tâm bằng 0, nằm trong khoảng từ -1 đến +1. BOP dương cho thấy sự thống trị thị trường của người mua, trong khi BOP âm cho thấy sự thống trị thị trường của người bán. Khi BOP bằng 0, điều đó cho thấy người mua và người bán cân bằng trên thị trường hiện tại.

Điều cần tìm kiếm

Hãy nhớ rằng có thể sử dụng BOP để tạo ra tín hiệu giao dịch cụ thể trên giao điểm với đường trung tâm, gợi ý như sau:

  1. Cân nhắc mua khi BOP trở nên dương (vượt qua đường 0) vì có thể ngụ ý rằng những người đầu cơ giá lên đang nắm quyền kiểm soát.
  2. Cân nhắc bán khi BOP trở nên âm (vượt qua đường 0) vì có thể ám chỉ rằng những người đầu cơ giá xuống đang nắm quyền kiểm soát.

Hạn chế

Bản thân chỉ báo Cân bằng Sức mạnh khá giật cục, tốt nhất nên kết hợp với chỉ báo khác có thể khắc phục điều này với độ mịn vô song. Thông thường, người ta thường kết hợp BOP với Đường trung bình động đơn giản (SMA).

Tóm tắt

Cân bằng Sức mạnh (BOP) là chỉ báo dựa trên giá được sử dụng để phân tích kỹ thuật nhằm xác định sức mạnh của người mua và người bán. Bản thân BOP không phải là chỉ báo đặc biệt mịn vì vậy nên kết hợp BOP với một chỉ báo có thể thực hiện điều này, chẳng hạn như Đường trung bình động đơn giản (SMA).