Chỉ báo Dao động Động lượng Chande (CMO)

Định nghĩa

Chỉ báo Dao động Động lượng Chande (CMO) là chỉ báo động lượng kỹ thuật và được thiết kế đặc biệt để theo dõi chuyển động và động lượng của chứng khoán. Chỉ báo dao động tính toán chênh lệch giữa tổng của cả lãi và lỗ gần đây, sau đó chia kết quả cho tổng của tất cả các biến động giá trong cùng khoảng thời gian (thường được xác định là 20 khoảng thời gian).

Lịch sử

Chỉ báo dao động động lượng Chande được phát minh bởi Tushar Chande và được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1994 trong cuốn sách của ông, “Nhà giao dịch kỹ thuật mới” được viết với sự giúp đỡ của đồng nghiệp của ông, Stanley Kroll. Chande và Kroll cũng đã làm việc cùng nhau trong việc phát triển Chande Kroll Stop.

Tính toán

  1. Bắt đầu bằng cách tính tổng của các lần đóng cao hơn trong “n” khoảng thời gian.
  2. Sau đó, tính tổng số lần đóng cửa thấp hơn trong “n” khoảng thời gian.
  3. Tiếp theo, hãy tiếp tục và trừ tổng số lần đóng cửa thấp hơn trong khoảng thời gian “n” khỏi tổng số lần đóng cửa cao hơn trong khoảng thời gian “n”.
  4. Tiếp tục bằng cách cộng tổng số lần đóng cửa thấp hơn trong khoảng thời gian “n” với tổng số lần đóng cửa cao hơn trong khoảng thời gian “n”.
  5. Chia 4 cho 3 rồi nhân với 100.
  6. Vẽ kết quả trên biểu đồ của bạn và tiến hành giao dịch.

Nội dung rút ra

Ngay từ đầu, nhà giao dịch nên biết về khung thời gian họ chọn khi sử dụng Chỉ báo Dao động Động lượng Chande. Tín hiệu bị ảnh hưởng rất nhiều bởi quyết định này.

Khi tập trung vào cài đặt biểu đồ và áp dụng các chỉ báo cũng như chiến lược để bắt đầu giao dịch, hãy nhớ rằng nhận dạng mô hình thường tạo ra các tín hiệu đáng tin cậy hơn khi so sánh với các mức dao động tuyệt đối.

Trong thị trường có xu hướng mạnh, chỉ báo quá mua và quá bán có thể được coi là kém hiệu quả hơn. Khi đánh giá các chỉ báo, nhớ lưu ý điểm này và tiến hành các lựa chọn cho phù hợp.

Điều cần tìm kiếm

Chỉ báo dao động động lượng Chande đo lường động lượng trong những ngày tăng và giảm, không có khả năng làm mịn kết quả, do đó gây ra tình trạng mua quá mức và bán quá mức thường xuyên hơn. Chỉ báo này dao động trong khoảng từ +100 đến -100, nhưng chứng khoán không được coi là mua quá mức cho đến khi chỉ báo dao động trên +50. Nếu chỉ báo dao động dưới -50, thì được coi là bán quá mức.

Thông thường, đường trung bình động (tức là chu kỳ 10) sẽ được khởi tạo để chỉ báo dao động này hoạt động như một đường tín hiệu - nếu chỉ báo dao động vượt lên trên đường trung bình động, nó sẽ tạo ra tín hiệu tăng giá. Tương tự, nếu chỉ báo dao động di chuyển xuống dưới đường trung bình động, nó sẽ tạo ra tín hiệu giảm giá.

Chỉ báo dao động động lượng Chande cũng có thể được sử dụng để xác định độ mạnh của xu hướng bằng cách phân tích độ mạnh hoặc điểm yếu của xu hướng thị trường hiện tại.

Tóm tắt

Chỉ báo Dao động Động lượng Chande là chỉ báo động lượng kỹ thuật và theo dõi động lượng của chứng khoán đồng thời có thể xác định độ mạnh hoặc điểm yếu của xu hướng thị trường. Đây là chỉ báo mạnh mẽ được sử dụng để đo lường các khoản lãi và lỗ chung trên thị trường hiện tại và có các tín hiệu nhạy cảm với việc nhận dạng mô hình.