Chỉ số Khối lượng Tích lũy (CVI)

Định nghĩa

Chỉ Số Khối Lượng Tích Lũy (CVI) là tổng chênh lệch giữa số cổ phiếu tăng giá và số cổ phiếu giảm giá. Hãy coi chỉ báo này giống như bảng điểm đang chạy, theo dõi toàn bộ thị trường và hiệu suất vượt trội hoặc kém hiệu quả, trên cơ sở tích lũy.

Tính toán

Chỉ số Khối lượng Tích lũy được tính như sau:

CVI = CVI Khoảng thời gian trước + (Cổ phiếu tăng - Cổ phiếu giảm)

Định nghĩa:

Cổ phiếu tăng giá - Số lượng cổ phiếu tăng giá kỳ hiện tại

Cổ phiếu giảm giá - Số lượng cổ phiếu giảm giá trong kỳ hiện tại

Nội dung rút ra

Bạn nên sử dụng Chỉ số Khối lượng Tích lũy cùng với các chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật khác, thay vì sử dụng riêng. CVI không đủ toàn diện để vẽ ra tín hiệu đầu tư hoặc giao dịch rõ ràng. Thay vào đó, CVI là công cụ thị trường rộng lớn để đo lường độ rộng.

CVI giúp xác nhận vốn thị trường đang di chuyển vào hay ra khỏi chỉ số. Nếu CVI có xu hướng thấp hơn, người ta thường cho rằng xu hướng đó đã mất đi một số động lượng và khả năng đảo chiều có thể xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, nếu CVI đang có xu hướng cao hơn, thì điều này có thể báo hiệu điều ngược lại - rằng xu hướng đang đạt được đà. Đây có thể là tín hiệu để các nhà giao dịch bắt đầu thực hiện các giao dịch phù hợp với xu hướng.

Điều cần tìm kiếm

Bạn có thể sử dụng CVI để theo dõi thị trường rộng lớn và sức mạnh tổng thể trong suốt một khoảng thời gian. Mặc dù CVI rất hữu ích để đánh giá độ rộng của thị trường, nhưng cũng có thể được sử dụng để kiểm tra xu hướng cơ bản nhằm xác định xem có nhiều cổ phiếu đang tăng hơn là giảm theo thời gian hay không.

Tóm tắt

Chỉ số Khối lượng Tích lũy là chỉ báo nổi tiếng nhất để theo dõi xu hướng giá cả trong và ngoài thị trường chứng khoán. Với việc bổ sung các chỉ báo khác, mô hình được phân tích có thể giúp xác định khi nào xu hướng đang suy yếu hoặc thường có xu hướng thấp hơn, cũng như khi nào nó đang mạnh lên hoặc thường tăng cao hơn. Điều quan trọng cần nhớ là con số không quan trọng ở đây, mà là mô hình và xu hướng chung được phân tích bởi CVI.